CoLAB4 Post-dramatik

Co.LAB4’un ilk projesi ‘POSTDRAMATİK’te İzmir ve Amsterdam kaynaklı 5* farklı tiyatrodan 10 sanatçı, dünyanın takip ettiği postdramatik yöntemleri araştırmak, alandaki deneyimlerini paylaşmak ve birlikte üretmek üzere bir atölye çalışmasında bir araya geldiler.  Atölye sürecinde Belçikalı çağdaş yazar Paul Pourveur’un ‘Body Peeling / Arındırma’ metni üzerinde kolektif yöntemle çalışarak bir sahneleme tasarımı geliştirdiler ve tasarım 2018 Temmuz ayında İzmir Originn’de seyirci ile buluştu. Atölyenin ardından süreci deneyimleyen sanatçılar ve projenin bileşeni olan  tiyatroların ekipleri ‘Deneyim Paylaşım Toplantısı’nda buluşarak bir tartışma zemini oluşturdular ve projenin dinamikleri, deneyim aktarımı yöntemi ile değerlendirildi.

Proje boyunca oluşan deneyimler ve proje çıktıları, Paul Pourveur’un katılımıyla ‘Co.LAB4 Lansman Etkinlikleri’nde İzmir’li seyirci ve kültür aktörleri ile paylaşıldı, lansman etkinliklerinde yeni öğrenme alanları, tartışma zeminleri  ve birlikte üretim imkanları oluşturma kavramlarına odaklanıldı.

*Theatre Rast, Tiyatrohane, Tiyatro Salt, Tiyatro Terminal ve Tiyatro4 

** Postdramatik projesinin atölye süreci ve deneyim paylaşım toplantısında oluşan deneyim ve çıktılara ait tüm veriler,  Co.LAB4 ekibi tarafından kaydedilerek arşivlendi

Neden Postdramatik?

Çünkü hayatın her alanında olduğu gibi kültür ve sanat alanında işleyen yapılar da değişiyor, gelişiyor, yeniyi arıyor ve üretiyor.

Postdramatik tiyatro, dramatik metinlerden uzaklaşma arzusunu merkeze alır. Metin, seyirciyi gerçeğin illüzyonuna sokmadan parçalanmış ve kaotik olacaktır. Kolaj, montaj ve çok dillilik yöntemleriyle kurulan metnin yanı sıra bu tiyatro, sözden önce gelen ‘canlı bedenin şimdisine ait unsurlar’la deneyselliktir. Dilin yaratacağı anlam yerini, cümlelerin, seslerin, nefesin ve ritmin etkisine bırakmıştır.

*Theatre Rast, Tiyatrohane, Tiyatro Salt, Tiyatro Terminal ve Tiyatro4

*Co.LAB4 Postdramatik Projesi; Kültür için Alan Konsorsiyumu, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve otuzbeslik.com desteğiyle gerçekleştiriliyor ve Tiyatro4 ve Originn işbirliğinde yürütülüyor.

Bize Ulaşın

0537 7600 41 0

Kazım Dirik Mah. 296/2 Sokak No:33 35100 Bornova - İZMİR
info@tiyatro4.com

Takip Edin